Közbeszerzés-kutatás

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban E-mail
Aktuális - Kutatás
2010. március 30. kedd, 20:54

A kutatási jelentés szerzői: Herpai Csaba és Ruff Tamás

A kutatási jelentés szövege innen érhető el:

Letöltési hivatkozás (kattintson rá!)

Kérdésekkel keressék dr. Tátrai Tündét (elérhetősége a "Kapcsolat" menüpont alatt)!

 

Vezetői összefoglaló

A 2010. július 1. és 2010. szeptember 5. között a hazai vállalkozások körében lebonyolított kutatás és a szakértői interjúk legfontosabb eredményei:

- A közbeszerzési eljárásokban jártas hazai vállalkozások és a közbeszerzési szakértők egyaránt súlyos gondnak tartják a közbeszerzési eljárások területén a pontos jogszabályi környezet hiányát. A jelenlegi közbeszerzési törvény 2010. december 31-ig hatályos, a következő év elejétől érvényes közbeszerzési feltételekkel a vállalkozások részéről senki nincsen tisztában, de még ezzel a tématerülettel foglalkozó szakértők sem. A feltételezéseken és potenciális javaslatokon kívül érdemi információval senki nem rendelkezik az ajánlattevők körében, azonban ajánlatkérőkkel készített szakértői interjúk során kiderült, hogy az ajánlatkérői oldal sem rendelkezik több érdemi információval. A kutatás során kiderült, hogy ez a helyzet mindkét félnek rossz, bizonytalanságot és tanácstalanságot okoz, nagyban nehezíti a rövidtávú és középtávú vállalati stratégiák tervezését, illetve beruházási tervek megvalósítását és kivitelezését veszélyeztethetik akár vállalkozói, akár állami/önkormányzati oldalon.

- A vállalkozások képviselői az ajánlatkérőket felkészületlennek tartják az elektronikus közbeszerzési rendszer használatára. A cégek képviselőinek 78 százaléka azt nyilatkozta, hogy alapvetően előnyben részesíti az elektronikus eljárást, azonban az ajánlatkérők erre való felkészületlensége miatt rendszerint nincs módjába ezt választani.

- A vállalkozások körülbelül egyötöde technikai, infrastrukturális és humánerőforrás szempontjából elmaradottnak számít az e-közbeszerzés területén, illetve nem tartja magát felkészültnek az elektronikus közbeszerzési rendszer használatára. Nincs megfelelő gyakorlat az ilyen típusú rendszerek használatával kapcsolatban, illetve hiányzik a szükséges technikai háttér is.

- Az elektronikus közbeszerzési rendszer gördülékeny bevezetésének egyik legnagyobb akadálya lehet az, hogy cégek képviselőinek többsége nem bízik az elektronikus rendszerekben. A vállalkozások egynegyede soha nem használ elektronikus dokumentumokat és/vagy elektronikus aláírást, további egyharmaduk csak akkor, ha kénytelen, de nem részesíti előnyben, és a cégek 42 százaléka használ mindig, amennyiben ez lehetséges. A papíralapú ügyintézést preferáló vállalkozások saját nézetük szerint azért használnak papírdokumentumokat, mert kevésbé tartják biztonságosnak az elektronikus dokumentumokat, illetve így szokták meg, nehéz lenne az átállás az elektronikus ügyintézésre.

- Az előbbiekhez társul az a tényező is, hogy a cégek 80 százaléka szerint a közigazgatási és egyéb költségvetési szervezetek elmaradottak az elektronikus kommunikáció és dokumentumkezelés területén, így kénytelenek velük papíralapon levelezni és papírdokumentumokat cserélni, noha mindez elektronikus úton kényelmesebb lenne a vállalkozások számára. Ezzel szemben a cégek egyötöde mondta azt, hogy a közigazgatási és egyéb költségvetési szervezetek egyre inkább megkövetelik az elektronikus kommunikációt, illetve elektronikus dokumentumkezelést, ami számukra nehézségeket okoz. További problémaként merült fel az, hogy a hivatalok görcsösen ragaszkodnak a papíralapú kimutatásokhoz az ellenőrzéseik során, illetve a részükre elektronikusan megküldött dokumentumokat papíralapon is számon kérik a vállalkozásokon.

- Azok a vállalkozások, amelyek most is használnak elektronikus aláírást illetve tanúsítványt, túlnyomórészt azért teszik, mert bizonyos feladatok megkövetelik tőlük, és nem azért, mert mindez logikusan következik az elektronikus dokumentumokra való átállásból.

- A cégek közbeszerzéssel foglalkozó munkatársainak fele úgy látja, hogy az elektronikus közbeszerzés megkönnyítené, meggyorsítaná a saját dolgát a vállalkozáson belül, egyötödük szerint kényelmesebb lenne, de nem járna jelentős előnyökkel, egytizedük szerint nem jelentene lényeges változást saját feladatai szempontjából, 17 százalékuk szerint pedig megnehezítené helyzetét az e-közbeszerzés.

- Az e-közbeszerzési eljárások egyes szakaszai közül az ajánlattétel (pályázás), az elektronikus számlázás illetve az elektronikus árverés okozna gondot a vállalkozások számára.

- A cégek megosztottak abban a kérdésben, hogy egy egységes, központosított e-közbeszerzési rendszerre van szükség, vagy egyes nemzetközi példákhoz hasonlóan több, különböző kereskedési platformra. A hazai vállalkozások többsége alapvetően úgy gondolja, hogy ha sokféle kereskedési platform és szoftvermegoldás lenne forgalomban, az nehezen átlátható zőrzavart okozna, és a különféle rendszerek között lényeges különbségek lehetnek használhatóság vagy funkciógazdagság szempontjából, illetve a cégek háromnegyede szerint egységes, központosított rendszerre van szükség, hogy az e-közbeszerzés az e-kormányzati szolgáltatások közé átjárhatóan illeszkedjen. Másrészről a vállalkozások fele előnyösnek tartaná többféle szolgáltató jelenlétét, mert ez választási szabadságot és teljesítményösztönző versenyt jelenthet.

- A vállalkozók kétségeiket fogalmazták meg azzal kapcsolatban is, hogy az elektronikus közbeszerzés használatával javulnak a cégek versenyhelyzete és esélyegyenlősége, illetve nem biztosak abban sem, hogy egyszerősödnek számukra a közbeszerzési eljárások. A vállalkozások többsége úgy tartja, hogy a kisebb cégek számára a jövőben is nehezen hozzáférhetőek lesznek a közbeszerzési eljárások, akkor is, ha bevezetik az elektronikus közbeszerzési rendszert.

- Az elektronikus közbeszerzési rendszerre való áttérést a vállalkozások szerint nagyban segítené egy egységes felhasználói felület, ügyfélszolgálat mőködtetése (pl: online helpdesk), részletes információs anyagok, speciális képzési lehetőségek és demo platformok biztosítása.

- A vállalkozásoknak az áttéréssel kapcsolatban költséghatékonysági aggályaik is vannak, hiszen ezek gyakran komoly technikai beruházással és fejlesztéssel járnak, illetve a képzéseknek is sokszor jelentős anyagi terhei vannak.

 

 
Joomla SEO by AceSEF