Közbeszerzés-kutatás

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Tátrai Tünde: Kis- és középvállalkozások a közbeszerzésben E-mail
Olvasóink értékelése: / 4
ElégtelenKitűnő 
Aktuális - Publikáció
2010. március 30. kedd, 20:54

A cikk szerzője: Tátrai Tünde

Teljes szövege innen érhető el: Letöltés

Megjelent: Nemzeti Érdek, 2010. tavasz

Kérdésekkel keressék dr. Tátrai Tündét (elérhetősége a "Kapcsolat" menüpont alatt)!

 

Bevezetés

A közbeszerzési modernizációs elképzelések egyik kiemelt célja a magyar kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása a közbeszerzési piacon. Ennek módjáról, részleteirıl azonban kevesebb szó esik. A „patrióta közbeszerzés”, azaz a helyi vállalkozások elınyben részesítése nem csak hazánkban fontos szempont, azonban az Európai Unió vonatkozó irányelvei erre csak korlátozottan biztosítanak lehetıséget. A vállaltan nemzeti megoldások helyett ezért inkább a kis- és középvállalkozások támogatása dominál, amely nagyobb valószínőséggel biztosítja a helyi vállalkozások „EU-kompatibilis” módon történı helyzetbe hozását. Cikkünk a rendelkezésre álló adatok alapján megpróbálja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) közbeszerzési piaci helyzetét bemutatni, rövid kitérıvel a hazai termékek vásárlása vonatkozásában is, majd sorra veszi azokat a lehetıségeket, amelyeket a közbeszerzési jogszabályi környezet alakításával az elkövetkezı idıszakban elvileg és a gyakorlatban is ki lehetne használni. Célunk nem normaszöveg-tervezetek közzététele, hanem olyan összefüggések, lehetıségek feltárása, amelyek nyomán az érdeklıdık, a közbeszerzési piac mindennapi szereplıi tisztábban láthatják egy-egy szabály módosulásának vagy egy ötlet beépítésének jelentıségét, esetleges következményét a kkv-k szempontjából. Fontos körülmény, hogy a 2004 óta folyamatosan módosuló magyar közbeszerzési szabályozás mindvégig olyan célrendszereknek kívánt megfelelni, amelyek a kkv-k mindennapi gondjainak kezelését igencsak hátra rangsorolták.

 
Joomla SEO by AceSEF